lördag 3 mars 2012

Nobody puts baby in a corner

Däremot Skutte Hare har fått flytta ut och trivdes på bänken i snön.
Den har skrämt många ...
... kanske han skulle få avsluta sina dagar i en rondell ...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar