måndag 29 december 2014

UFOn som FOn - hjälp på vägen

Jag vet en tjej som är duktig på att hjälpa oss till självhjälp angående ofärdiga stickningar osv.
Hon har nu i fyra år haft en blogg för detta och alla hjälper alla.
Men det är förstås avhängigt att du ska jobba på ditt Ufo.
Kanske på sin plats med en förklaring av begreppen:
UFO - unfinished object - en ickeklarstickning
FO - finished object - en klar stickning

Jag har anmält mig. Gör det du o!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar